Σχετικό θέμα:

Ο Λύσιππος και το Άγαλμα της Ελευθερίας της Αμερικής