Περ το τς λαίας στεφάνου

Ηρόδοτος, «Ιστορίαι», βιβλ. 8, κεφ. 26-27Πάντως δεν πρέπει να πολέμησε κατά των Περσών και να έμεινε ανάπηρος πολέμου…

Ας ελπίσουμε να μήν υποφέρει τώρα από την οικονομική κρίση.

Advertisements