Καθαρός όμως θεωρείται μόνον όποιος τρέφει το μυαλό του με καθαρούς λογισμούς

Σχολιάστε

Advertisements

Παγκόσμια Ημέρα της μητέρας Γης

Σχολιάστε

Πως οι «Τρώες» κερδίζουν τις μάχες…

Σχολιάστε